Druhy nehnuteľností

Druhy ohodnocovaných nehnuteľností

POZEMKY

  • pozemky v zastavanom území obce (bez stavieb)
  • pozemky mimo zastavaného územia obce

REZIDENČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

  • byty
  • rodinné domy
  • záhradné domy
  • chaty
  • vily
  • rekreačné chalupy s príslušenstvom k hlavnej stavbe (garáž, drobné stavby, hospodárske budovy atď.)

NEREZIDENČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

  • stavby, ktoré slúžia na podnikateľské účely (sklady, dielne, hromadné garáže, hotely, ubytovne, administratívne budovy atď.)
© JAN KOVALCIK 2013